Kontakt

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Centrum Archeologiczne
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel: +48 61 827 97 00
fax: +48 61 827 97 01
e-mail: centrum.archeologiczne@ppnt.poznan.pl

Polityka prywatności