Oferta

Oferujemy pełny zakres prac archeologicznych, w tym:

  • pomoc formalno-prawną w uzyskaniu wymaganych uzgodnień i decyzji właściwych Urzędów Ochrony Zabytków
  • badania rozpoznawcze (sondażowe i powierzchniowe)
  • badania wykopaliskowe
  • nadzory archeologiczne
  • opracowania wyników badań
  • ekspertyzy i analizy specjalistyczne
  • konsultacje i doradztwo w zakresie ochrony konserwatorskiej

Ponadto oferujemy usługi archeologiczne związane w różnorodnymi inwestycjami, m. in. z budową domów, osiedli oraz infrastrukturą podziemną i drogową. Zapewniamy profesjonalną dokumentację i konserwację pozyskanych zabytków, a także udostępniamy własną przestrzeń magazynową do ich przechowywania. Wykonujemy kompleksowe i interdyscyplinarne opracowania źródeł archeologicznych przy współudziale najlepszych specjalistów. Posiadamy wszystkie wymagane ustawowo uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych.

Badania prowadzimy na terenie całego kraju.