Autostrada A1 – publikacja badań archeologicznych ze stanowiska nr 8 w Dubielewie na Kujawach

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny przyznało Centrum Archeologicznemu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu środki finansowe na realizację zadania w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”. Ponownie przeznaczone zostaną one na przygotowanie i opublikowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych, które w roku 2008 przeprowadzono na stanowisku nr 8 w Dubielewie, gm. Brześć Kujawski. Prace te realizowano w ramach umowy podpisanej pomiędzy Fundacją UAM, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Oddział w Bydgoszczy, zawartej na wykonanie badań archeologicznych w pasie budowanej autostrady A1, w województwie kujawsko- pomorskim.

Dubielewo 8 to stanowisko wielokulturowe, na którym zarejestrowano pozostałości osadnictwa ludności z okresu neolitu, epoki brązu, okresu przedrzymskiego oraz z czasów nowożytnych. Badaniami objęto tam 252 ary powierzchni stanowiska, rejestrując łącznie ponad 900 obiektów nieruchomych oraz zbiór ok. 12 tysięcy zabytków. Wśród nich wyróżniają się zwłaszcza materiały ludności kultury później ceramiki wstęgowej. Na uwagę zasługują liczne długie domy na planie trapezu, a także opowiadające im pochówki szkieletowe, wyposażone w naczynia ceramiczne, przedmioty z miedzi oraz narzędzia krzemienne.

Przygotowywana publikacja książkowa zawierać będzie prezentację w układzie chronologicznym całości materiału zabytkowego odkrytego w Dubielewie. Poszczególnym rozdziałom, odpowiadającym wyróżnionym etapom zasiedlania stanowiska, towarzyszyć będą obszerne materiały ilustracyjne oraz specjalistyczne omówienia interdyscyplinarne.

Reklama NID 2015

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.