Centrum Archeologiczne

Centrum Archeologiczne Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako jeden z działów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego funkcjonuje od 2009 roku. Jest to kontynuacja najlepszych doświadczeń zdobywanych przez Fundację UAM na największych projektach inwestycyjnych w Polsce od połowy lat 90-tych. Naszym celem jest działalność konserwatorska i naukowo-badawcza w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego narażanego na bezpowrotne zniszczenie realizacją różnego rodzaju projektów zagospodarowania przestrzennego.

Centrum Archeologiczne
Posiadamy wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji największych w kraju inwestycji szerokopłaszczyznowych, w tym m. in.: na autostradach A1, A2, A4, drogach ekspresowych S5, S11 oraz na odkrywce „Szczerców” kopalni Bełchatów. Ponadto znamy specyfikę inwestycji o charakterze liniowym, do których można zaliczyć gazociąg tranzytowy Jamał-Europa i gazociąg Gustorzyn-Odolanów.

Centrum Archeologiczne to gwarancja kompleksowej i specjalistycznej pomocy dla każdego inwestora, którego działalność wymaga dotrzymania zapisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.

Nadzór archeologiczny
Specjalizujemy się w badaniach archeologicznych o charakterze wykopaliskowym, rozpoznawczym, powierzchniowo-sondażowym oraz w badaniach miejskich. Wykonujemy również nadzory archeologiczne.  Nasza oferta skierowana jest do wszystkich inwestorów, którzy spotkali się z wymogiem przeprowadzenia badań lub nadzorów archeologicznych w trakcie planowanej budowy. W tym zakresie współpracujemy z jednostkami administracji publicznej i przedsiębiorstwami prywatnymi. Pomoc znajdą u nas także inwestorzy indywidualni przystępujący do budowy osiedli mieszkaniowych i domów jednorodzinnych.

Centrum Archeologiczne otwarte jest na udział w upowszechnianiu najbardziej interesujących wyników badań archeologicznych, w formie spotkań, wykładów, konferencji oraz publikacji. Proponujemy w tym zakresie szeroko rozumianą współpracę z przedstawicielami środowisk akademickich, a także z osobami i instytucjami zainteresowanymi popularyzacją archeologii. Nasza oferta dotyczy zarówno małych, jak i dużych przedsięwzięć budowlanych, liniowych i o charakterze szerokopłaszczyznowym.