Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Centrum Archeologicznemu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, środki finansowe na realizację zadania w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”. Projekt ten ma na celu publikację wyników badań wykopaliskowych wykonanych w latach 2000 – 2009 przy udziale Fundacji UAM, w pasie autostrady A1 w województwie kujawsko – pomorskim. Ich zleceniodawcą była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

Publikacją objęte zostaną materiały odkryte na trzech stanowiskach archeologicznych: Witoldowo 1, Śliwkowo 4 oraz     Bodzia 6. Wśród nich szczególny potencjał naukowy reprezentuje to ostatnie, z bogatym zbiorem źródeł neolitycznych i wczesnośredniowiecznych.

zdjęcie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Priorytetem „Ochrona zabytków archeologicznych” w programie „Dziedzictwo kulturowe” zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.